Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
9K Sweden Postal label 1875, Mail theft cover, STOCKHOLM 22.3.1876 and UPSALA 27.3.1875 postmarks. Postal authority paper seal on back. On front, affixed label with text: "Inneliggande bref, hvars befordran fördröjts till följd deraf att detsamma tillgripits af derför nu häktad och tilltalad person, har hos honom anträffats i dess nuvarande skick och utan annat innehåll är det f. n. deri befintliga." The earliest recorded Swedish postal label of its, and most likely any, kind. An item of great postal history interest! Ex Esbjörn Janson. (Utrop ca €470 / $510) på brev 5000
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten