Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
13 Sweden Facit 5a or Scott 5 used, 24 skill dull red, thin paper. EXCELLENT cancellation ENKÖPING 28.8.1855. Cert HOW 2 3 5 with minor faults (broken corner perf). F 18000 (Utrop ca €470 / $510) stämplad 5000
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten