Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
1018EB EUROPE EAST EUROPE Mostly stämplad. Collection in seven albums incl Romania 1864–1995, Hungary 1932–67, and Poland 1960–90. E.g. approx 2300 different Romania. Approx. 10 kg. (4800) (Utrop ca €56 / $61) Mest stämplad 600
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten