Lot Description Status Reserve
SEK
Result
10794P Sweden Postal documentation, Supplement for the rate table for parcel mail from 1861. "Supplement till taxan för befordran af paketgods med Kongl. Postverkets paketposter af den 17 januari 1861, med uppgift å alla sedan nämnda tid inrättade paketpostkontor samt milafstånden såväl dessa sinsemellan som dem emellan och der förut varande paketpostkontor". Printed in Stockholm in 1862. Scarce. (Reserve approx. €38 / $42) on cover 400 400

Return to the search results