Snabbval – Internationell auktion 370:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

12684 objekt hittade, visar sidan 527 av 635

Skriv ut listan

Restförsäljning Internationell auktion 370 + Anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

12684 objekt hittade, visar sidan 527 av 635

Skriv ut listan

Köp Klicka för foto 16917 Sweden postfrisk 1920–36. All different, e.g. F 151A, 152Cbz, 153, 166b, 168a, 170a+b, 172a+b, 174a+c, 183a, 195. Mostly good quality. F SEK 5.740 (23) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16918 Sweden postfrisk 1920–36. All different, e.g. F 151A, 153, 168a, 170a+b, 172a+b, 178C, 180a, 181a, 183a, 195. Mostly good quality. F SEK 6.040 (23) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16919 Sweden Mostly postfrisk 1920–36. All different, e.g. F 152C, 153, 165cc, 168a, 170a+b, 172a+b, 180a, 193-95. Three stamps are ostämplad. Mostly good quality. F SEK 4.990 om allt postfrisk (22) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16920 Sweden postfrisk 1917–19. Differing watermarks. All different, e.g. F 105cx, 107cz, 109cz, 112cz, 130cz, Tj27vm1, Tj41cxz, and Tj47cx. Mostly good quality F 3.460 (15) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16921 Sweden postfrisk 1886–1916. All different, e.g. F 41, 44, 55, 75-76, 85, 89, 115, 117. Mostly good quality F SEK 5.000 (21) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16922 Sweden postfrisk 1886–1916. All different, e.g. F 41, 44, 55, 75-76, 85, 89, 115, 117. Mostly good quality F SEK 4.860 (23) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16923 Sweden postfrisk 1886–1920. All different, e.g. F 50-51, 75, 105-14, 120, 122-23, 126-35, 138. Mostly good quality F SEK 5.125 (39) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16924 Sweden postfrisk 1920–36. All different, small coilstamps e.g. F 140Ccx, 142Acx, 142Ecxz, 145E, 149C, 152abz, 153, 166b, 168a+c, 170a+b. Mostly good quality F SEK 5.050 (27) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16925 Sweden postfrisk 1920–36. All different, small coilstamps e.g. F 140Ccx, 142Acx, 142Ecxz, 145A+C+E, 152C, 153, 168b, 170a+b, 172a+174c, 175A. Mostly good quality F SEK 5.075 (25) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16926 Sweden postfrisk 1920–36. All different, small coilstamps e.g. F 140Ccx, 145A+C+E, 168b, 172b, 174b+c, 175A, 177C, 178C, 188a. Mostly good quality F SEK 5.050 (2526) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16927 Sweden ostämplad 1877-1914. All different, e.g. F 28, 31-32, 34, 42, 43ostämplad utan gummi, 44, 56, 58-59, 66. Mostly good quality F SEK 6.100 (14) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16928 Sweden ostämplad 1877-1919. All different, e.g. F 28(short perf), 39, 44-45, 58-59. Mostly good quality F SEK 6.015 (14) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16929 Sweden ostämplad 1877-1920. All different, e.g. F 28ostämplad utan gummi, 58, 77, 90-91, 96, 105-14, 126-35. Mostly good quality F SEK 4.830 (35) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16930 Sweden ostämplad 1920-34. Small coil stamps, All different, e.g. F 140Acx, 141, 144Ccx+Ecxz, 145E, 148C, 149A151A+C, 154-58 . Mostly good quality F SEK 5.100 (29) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16931 Sweden ostämplad 1920-34. Small coil stamps, All different, e.g. F 140Acx, 141, 145E, 148C, 149A, 151A?C, 154-55, 158-60, . Mostly good quality F SEK 5.050 (29) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16932 Sweden ostämplad 1920-34. Small coil stamps, All different, e.g. F 141, 145E, 148C, 149A, 151A+C, 154-55, 158-59, 162cx, 167a. Mostly good quality F SEK 5.130 (27) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16933 Sweden ostämplad 1920-34. Small coil stamps, All different, e.g. F 141, 145E, 148C, 149A, 151A+C, 154-55, 158-59, 163a, 167a, 171. Mostly good quality F SEK 5.185 (27) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16934 Sweden ostämplad 1920-34. Small coil stamps, All different, e.g. F 141, 145E, 148C, 149A, 151A+C, 154-55, 171, 177C, 180b. Mostly good quality F SEK 5.080 (35) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16935 Sweden ostämplad 1920-34. Small coil stamps, All different, e.g. F 141, 145E, 148C, 149A, 151A+C, 154-55, 171, 177C, 180b, 184. Mostly good quality F SEK 5.035 (35) (Utrop ca €37 / $41) 400
Köp Klicka för foto 16936 Sweden ostämplad 1920-34. Small coil stamps, All different, e.g. F 141, 145E, 148C, 149A, 151A+C, 154-55, 177C, 184, 187a, 189, 190a+b, 191a, 192b. Mostly good quality F SEK 6.470 (40) (Utrop ca €37 / $41) 400