Snabbval – Internationell auktion 369:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

11328 objekt hittade, visar sidan 509 av 567

Skriv ut listan

Restförsäljning Internationell auktion 369 + Anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

11328 objekt hittade, visar sidan 509 av 567

Skriv ut listan

Köp Klicka för foto 17335 Austria Used 1911-25. Back-of-the-book, All different, e.g. Mi Postage due 45-46, 68, 72-73, 157, Crete 16, 21, Lomb 5y, 9-11 II, 13, Levant 2 II, 3 I, P.Italien 24-25. Mostly good quality Mi € 576 (32) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 17336 Austria ostämplad 1867-1948. All different, e.g. Mi 41 IIE, 48ostämplad utan gummi, 585, 878-84, Levant 5 I, P.Italien 24-25, P.Montenegro I, Bosnia 59, 124C. Mostly good quality Mi € 537 (34) (Utrop ca €37 / $42) ostämplad 400
Köp Klicka för foto 17337 Austria ostämplad 1909-45. All different, e.g. Mi 153, 418-24A, 433-41, 442-46, 591-96, 612, 683, 685. Mostly good quality Mi € 495 (47) (Utrop ca €37 / $42) ostämplad 400
Köp Klicka för foto 17338 Austria Used 1850-1908. All different, e.g. Mi 2y, 10II, 19, 26-27, 31, 40 IA, 48, 156. Mostly good quality Mi € 498 (16) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 17339 Austria Used 1850-1951. All different, e.g. Mi 10 II, 48, 162, 203 I, 245 II, 477, 544. Mostly good quality Mi € 501 (21) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 17340 Austria Used 1850-1951. All different, e.g. Mi 48, 477, 485-86, 551-54(defects)616, 664-67, 987. Mostly good quality Mi € 906 if all was OK (27) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 17341 Austria Used 1911-35. Back-of-the-book, All different, e.g. Mi Bosnia 1-9, 18-19, 42-44, 83, 116, Lomb. 2x, 5y, 10 II. Mostly good quality Mi € 500 (34) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 17342 Austria Used 1936–55. All different, e.g. Mi 632-37, 650-57, 961-63, 969, Postage Due 68, Crete 3. Mostly good quality Mi € 441 (41) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400
Köp 17343 Austria ostämplad 1934–52. All different, e.g. Mi 566, 591-96, 610-12, 623-26, Postage due 72-74, 172-74. Mostly good quality Mi € 413 (23) (Utrop ca €37 / $42) ostämplad 400
Köp Klicka för foto 17344 Austria Mostly postfrisk 1916–63. All different, e.g. Mi 203 I ostämplad, 988, 997, 1006, 1012-16. Mostly good quality Mi € 405 (34) (Utrop ca €37 / $42) Mest postfrisk 400
Köp Klicka för foto 17345 Austria postfrisk 1949–56. All different, e.g. Mi 969, 978-80, 997, 1006, 1012-16, 1022, Postage Due 172-74. Mostly good quality. Mi € 534 (50) (Utrop ca €37 / $42) postfrisk 400
Köp Klicka för foto 17346 Austria postfrisk 1910–51. All different, e.g. Mi 161-73, 772-77, 852-53, 878-84, 923, 937-40. Mostly good quality. Mi € 502 (48) (Utrop ca €37 / $42) postfrisk 400
Köp Klicka för foto 17347 Austria postfrisk 1946–50. All different, e.g. Mi 772-75, 852-83, 878-84, 923, 926, 929-32, 937-40, 947. Mostly good quality. Mi € 506 (36) (Utrop ca €37 / $42) postfrisk 400
Köp Klicka för foto 17348 Austria postfrisk 1947–52. All different, e.g. Mi 852-53, 923, 929-32, 937-40, 952-53, 969. Mostly good quality. Mi € 512 (32) (Utrop ca €37 / $42) postfrisk 400
Köp Klicka för foto 17349 Austria postfrisk 1948–54. All different, e.g. Mi 923, 937-40, 952-53, 969, 972, 988. Mostly good quality. Mi € 509 (38) (Utrop ca €37 / $42) postfrisk 400
Köp Klicka för foto 17350 Austria postfrisk 1949–63. All different, e.g. Mi 969, 972, 988, 997, 1006, 1012-16. Mostly good quality. Mi € 519 (Appr 50) (Utrop ca €37 / $42) postfrisk 400
Köp Klicka för foto 17351 Austria postfrisk 1951–63. All different, e.g. Mi 978-80, 988, 996-97, 1006, 1012-16, Postage due 155. Mostly good quality. Mi € 467 (43) (Utrop ca €37 / $42) postfrisk 400
Köp Klicka för foto 17352 Austria Used 1894–1915. Back of the book, All different, e.g. Postage Due 9, 45-46, Lombardia 5y, 17, 23, Levanten 25, Hungary feltpost 10-14, 47A. Mostly good quality. Mi € 521 (24) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 17353 Austria Used 1850–1910. All different, e.g. Mi 13 I, 15 I, 18, 26-3140 IA, 49, 62, 68, 162, 174. Mostly good quality Mi € 617 (30) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 17354 Austria Used 1863–1955. All different, e.g. Mi 26, 28-30, 49, 162, 631, Postage Due 9. Mostly good quality Mi € 529 (33) (Utrop ca €37 / $42) stämplad 400