Snabbval:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

9984 objekt hittade, visar sidan 40 av 500

Skriv ut listan

Restförsäljning Skriftlig anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

9984 objekt hittade, visar sidan 40 av 500

Skriv ut listan

Köp Klicka för foto
(2 foton)
10781K Sweden F 31. Incoming stamped mail. Netherlands. 3x1 c on postcard 2½ c sent from HARLINGEN 20.DEC.93 to HERNÖSAND 24.12.1893. (Utrop ca €28 / $32) 300
Köp Klicka för foto 10782K Sweden F 84. Incoming stamped mail. New South Wales. 2½ d on cover sent from SYDNEY 27.JA.03 to Stockholm. (Utrop ca €28 / $32) 300
Köp Klicka för foto 10783K Sweden Incoming stamped mail. Portugal. 50 reis on cover sent to STOCKHOLM K.E. 25.4.(18)94. (Utrop ca €28 / $32) 300
Köp Klicka för foto 10784K Sweden F 69. Incoming stamped mail. Russia. Censored cover sent from IRKUTSK 20.11.14 via TORNIO TORNEÅ 15.1.15 to ALFVESTA 19.1.1915. (Utrop ca €28 / $32) 300
Köp Klicka för foto 10785P Sweden F 43. Incoming stamped mail. Sudan. 2 pia on window envelope sent to Gävle. Cancellations HALFA-KHARTOUM, SHELLAL-HALFA T.P.O. No 1 2.JA.32, CAIRO 3.JAN.32 and STOCKHOLM 19.1.32. Also cancellation regarding undeliverable OFULLSTÄNDIG ADRESS ADRESSE INSUFFUSANTE. (Utrop ca €28 / $32) 300
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10786K Sweden Incoming stamped mail. Trinidad. Unpaid postcard sent from PORT OF SPAIN TRINIDAD 13.9.10 to Gefle. Postage due cancellations T and LÖSEN 20 ÖRE. (Utrop ca €47 / $53) 500
Klicka för foto
(3 foton)
10787K Sweden Incoming stamped mail. USA. Postcard franked with 2×1 c, which have been placed in outer envelope due to unauthorized usage of tinsel, in order to not damage other mail. All cancellations are correctly strucked on the envelope and not the card, CHICAGO ILL. 10.DEC.1907, T and LÖSEN 24 ÖRE. Very interesting item. (Utrop ca €66 / $74) 700 700
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10788K Sweden Prephilately. Four letters sent to Västervik between 1749 and 1750. Good quality (4) (Utrop ca €75 / $84) på brev 800
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10789K Sweden Prephilately 1840´s. Normal cancellation 7, from Jönköping, Malmö, Mariestad and Uddevalla, respectively. Also one normal cancellation 6 from Westerås. Postal at least 525:-. Good quality (5) (Utrop ca €23 / $26) på brev 250
Köp Klicka för foto
(3 foton)
10790K Sweden Prephilately collection. Five covers 1804–1869, with notations "Fr.br", "EmBref" etc. and one with notation "angl" (angeläget = urgent), of which one Norwegian sent from Brekke till Ringereide. (5). (Utrop ca €23 / $26) på brev 250
Köp Klicka för foto 10791K Sweden Prephilately lot. Rectangular postmarks. Södertelje typ2, Uddevalla, Wenersborg type 1 and Örebro type 3 on four covers. (4) (Utrop ca €19 / $21) på brev 200
Köp 10792K Sweden Postal documentation, Internal PS-envelope sent insured from ÖSTRA KORSBERGA 15.6.1889 to Lemhult. (Utrop ca €38 / $42) på brev 400
Köp Klicka för foto 10793K Sweden Postal documentation, Early "TELEGRAF-DEPESCH" cover with print "Lösen: 10 öre Rmt", sent to Stockholm. Also including the telegram dated in Linköping den 1 Octbr 1857". Scarce. (Utrop ca €38 / $42) på brev 400
Klicka för foto 10794P Sweden Postal documentation, Supplement for the rate table for parcel mail from 1861. "Supplement till taxan för befordran af paketgods med Kongl. Postverkets paketposter af den 17 januari 1861, med uppgift å alla sedan nämnda tid inrättade paketpostkontor samt milafstånden såväl dessa sinsemellan som dem emellan och der förut varande paketpostkontor". Printed in Stockholm in 1862. Scarce. (Utrop ca €38 / $42) på brev 400 400
Klicka för foto 10795K Sweden Postal documentation, Internal PS-envelope of very early type, sent locally within GÖTEBORG 11.6.1886. (Utrop ca €28 / $32) på brev 300 300
Köp Klicka för foto 10796P Sweden Postal documentation, Telegraphic business. Five telegrams 1850–1900s, of which one with FÖRETRÄDESRÄTT (privilige) and one with corresponding telegram envelope "Lösen: 10 öre R:mt". Also three different receipts, Form nr 258, Lit. T och Lit. Tb. (10). (Utrop ca €47 / $53) på brev 500
Köp Klicka för foto 10797K Sweden Postal documentation, Telegraphic business. Telegram, Stockholm 30.10.1890, with interesting content: "il-telegram ... Ett skeppsvrak drifvande utanför Agön, detta är antagligen "Akeona". Delgif skyndsamt "Neptun". (Utrop ca €14 / $16) på brev 150
Köp Klicka för foto 10798K Sweden Postal form, (Blankett n:r 75.) November 1872, letter list sent from GAMLEBY 1.8.1882 to NORRKÖPING 1.9.1882, cancelled with beehive pmk. Superb. (Utrop ca €47 / $53) på brev 500
Köp Klicka för foto 10799K Sweden Postal form, Unnumbered letter list used for mail sent between GAMLEBY 4.8.1870 and LINKÖPING 5.8.1870. (Utrop ca €38 / $42) på brev 400
Köp Klicka för foto 10800K Sweden Postal form, Unnumbered form, unusually early receipt for a money order to be paid via Eksjö, used in Västervik 14.7.1870. Tiny pin hole otherwise EXCELLENT. (Utrop ca €38 / $42) på brev 400