Snabbval – Internationell auktion 370:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

12684 objekt hittade, visar sidan 229 av 635

Skriv ut listan

Restförsäljning Internationell auktion 370 + Anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

12684 objekt hittade, visar sidan 229 av 635

Skriv ut listan

Köp Klicka för foto
(3 foton)
10957K Sweden Prephilately collection. Arc cancellations, seven covers, all with different cancellation, inl. e.g. ÖSTERSUND, MARSTRAND and NORRTELJE. Mostly fine quality. (7) (Utrop ca €28 / $31) på brev 300
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10958K Sweden Prephilately. Six covers/notifications 18th–19th century, of which two with crown coils. (6). (Utrop ca €28 / $31) på brev 300
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10959K Sweden Prephilately 1840´s. Normal cancellation 7, from Jönköping, Malmö, Mariestad and Uddevalla, respectively. Also one normal cancellation 6 from Westerås. Postal at least 525:-. Good quality (5) (Utrop ca €23 / $26) på brev 250
Köp Klicka för foto
(3 foton)
10960K Sweden Prephilately collection. Five covers 1804–1869, with notations "Fr.br", "EmBref" etc. and one with notation "angl" (angeläget = urgent), of which one Norwegian sent from Brekke till Ringereide. (5). (Utrop ca €23 / $26) på brev 250
Köp Klicka för foto 10961K Sweden Prephilately lot. Rectangular postmarks. Södertelje typ2, Uddevalla, Wenersborg type 1 and Örebro type 3 on four covers. (4) (Utrop ca €19 / $21) på brev 200
Köp Klicka för foto 10962K Sweden Postal documentation, Early "TELEGRAF-DEPESCH" cover with print "Lösen: 10 öre Rmt", sent to Stockholm. Also including the telegram dated in Linköping den 1 Octbr 1857". Scarce. (Utrop ca €37 / $41) på brev 400
Köp Klicka för foto 10963P Sweden Postal documentation, Supplement for the rate table for parcel mail from 1861. "Supplement till taxan för befordran af paketgods med Kongl. Postverkets paketposter af den 17 januari 1861, med uppgift å alla sedan nämnda tid inrättade paketpostkontor samt milafstånden såväl dessa sinsemellan som dem emellan och der förut varande paketpostkontor". Printed in Stockholm in 1862. Scarce. (Utrop ca €37 / $41) på brev 400
Köp Klicka för foto 10964K Sweden Postal documentation, Certificate from 1853, that Fernström from Mosås is healthy and not infected with the cholera infection. Folds and a small paper loss. (Utrop ca €19 / $21) på brev 200
Köp Klicka för foto 10965P Sweden Postal documentation, Telegraphic business. Five telegrams 1850–1900s, of which one with FÖRETRÄDESRÄTT (privilige) and one with corresponding telegram envelope "Lösen: 10 öre R:mt". Also three different receipts, Form nr 258, Lit. T och Lit. Tb. (10). (Utrop ca €46 / $52) på brev 500
Köp Klicka för foto 10966K Sweden Postal documentation, Telegraphic business. Telegram, Stockholm 30.10.1890, with interesting content: "il-telegram ... Ett skeppsvrak drifvande utanför Agön, detta är antagligen "Akeona". Delgif skyndsamt "Neptun". (Utrop ca €14 / $15) på brev 150
Köp Klicka för foto 10967K Sweden Postal form, (Blankett n:r 75.) November 1872, letter list sent from GAMLEBY 1.8.1882 to NORRKÖPING 1.9.1882, cancelled with beehive pmk. Superb. (Utrop ca €46 / $52) på brev 500
Köp Klicka för foto 10968K Sweden Postal form, Unnumbered letter list used for mail sent between GAMLEBY 4.8.1870 and LINKÖPING 5.8.1870. (Utrop ca €37 / $41) på brev 400
Köp Klicka för foto 10969K Sweden Postal form, Unnumbered form, unusually early receipt for a money order to be paid via Eksjö, used in Västervik 14.7.1870. Tiny pin hole otherwise EXCELLENT. (Utrop ca €37 / $41) på brev 400
Köp Klicka för foto 10970P Sweden Postal form, Unnumbered, early receipt for closed registered mail, regarding a letter sent from LANDSKRONA 15.1.1871 to Säfsjö in 1871. (Utrop ca €37 / $41) på brev 400
Köp Klicka för foto 10971K Sweden Postal form, (Blankett n:r 75.) December 1886, letter list sent from OPPEBY 24.4.1894 to HÄGERSTAD 24.4.1894. Small tear. (Utrop ca €28 / $31) på brev 300
Köp Klicka för foto 10972K Sweden Postal form, Preprinted waybill concerning a load of timber to be sailed by the ship "Pomona" from Gothenburg. The captain Anders Willberg has undertaken; "vill Gud med första goda vind att segla till Memel". (Utrop ca €23 / $26) på brev 250
Klicka för foto 10973K Sweden Postal form, Bl. 718 (Dec 24), AVI till Utbetalningstelegram cancelled POSTGIROKONTORET 26.10.25 and LINKÖPING FÖRSTE POSTEXPEDITÖREN 27.10.25. (Utrop ca €19 / $21) på brev 200 200
Köp Klicka för foto 10974P Sweden Postal form, Unnumbered, early receipt for open registered mail, regarding a letter sent from Stockholm to Kalmar in 1840. Also with corresponding list.. (Utrop ca €28 / $31) på brev 300
Köp Klicka för foto 10975P Sweden Postal form, Unnumbered, early receipt for open registered mail, regarding a letter sent from Karlskrona to Malmö in 1847. Also with corresponding list.. (Utrop ca €28 / $31) på brev 300
Köp Klicka för foto 10976P Sweden Postal form, Unnumbered, early receipt for open registered mail, regarding a letter sent from Stockholm to Malmö in 1847. Also with corresponding list.. (Utrop ca €23 / $26) på brev 250