Snabbval – Auktion 373:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

14221 objekt hittade, visar sidan 85 av 712

Skriv ut listan

Restförsäljning Auktion 373 + Anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

14221 objekt hittade, visar sidan 85 av 712

Skriv ut listan

Klicka för foto 1711 Denmark Facit 12v5 or Scott 12 or AFA 12 used, 1865 Large oval type 3 Skill lilac imperf. (Utrop ca €47 / $53) stämplad 500 500
Klicka för foto 1712 Denmark Facit 14 or Scott 14 or AFA 14 used, 1868 Large Oval Type 8 skill grey-brown, perf 13 × 12½. F 1500 (Utrop ca €38 / $42) stämplad 400 400
Köp Klicka för foto 1713 Denmark Facit 14 or Scott 14 or AFA 14 used, 1868 Large Oval Type 8 skill grey-brown, perf 13 × 12½. F 1500 (Utrop ca €38 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 1714 Denmark Facit 15 or Scott 15 or AFA 15 used, 1868 Large Oval Type 16 skill greenish dark grey. F 1600 (Utrop ca €38 / $42) stämplad 400
Klicka för foto 1715 Denmark Facit 15v3 or Scott 15a or AFA 15 used, 1869 Large Oval Type 16 skill brown, imperf. (Utrop ca €47 / $53) stämplad 500 850
Köp Klicka för foto 1716 Denmark Facit 24 or Scott 20 or AFA 20 used, 1870 Bi-coloured type perf 14 x 13½ 16 skill green and grey. F 1600 (Utrop ca €38 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 1717 Denmark Facit 29e or Scott 26c or AFA 23 postfrisk, 1875 Øre values 4 øre green-blue and greenish grey. Pair. Very fine. (Utrop ca €94 / $110) postfrisk 1000
Klicka för foto 1718K Denmark Facit 43, 44 cover, 25+50 øre on beautiful registered cover sent from HOLBÆK 13.11.25 to Austria. (Utrop ca €28 / $32) på brev 300 310
Köp Klicka för foto 1719K Denmark Facit 110bTB2 or Scott 228c or AFA 202 cover, 2x10 øre orange in tête-bêche pair with empty field between the stamps, on cover sent from KØBENHAVN ØMK 16 9.1.39 to Vordingborg. F 500 (Utrop ca €28 / $32) på brev 300
Köp Klicka för foto 1720 Denmark Facit 120+121 used, 1912 GPO Copenhagen 5 kr brown-red, watermark crown and cross. Fair centering. F 2800 (Utrop ca €38 / $42) stämplad 400
Köp Klicka för foto 1721 Denmark Facit 120-21 used, 1912 GPO Copenhagen 5 kr brown-red, watermark crown, and cross. F 2800 (Utrop ca €57 / $63) stämplad 600
Klicka för foto 1722 Denmark Facit 120-21 used, 1912–15. Both 5 kr Post office. F 2800 (Utrop ca €38 / $42) stämplad 400 650
Köp Klicka för foto 1723 Denmark Facit 199-200 or Scott B1-2 or AFA 120-21 used, 1921 Surcharge. Red Cross Stamps SET (2). F 1100 (Utrop ca €28 / $32) stämplad 300
Köp Klicka för foto 1724 Denmark Facit 201-12 or Scott 164-75 or AFA 132-43 used, 1924 300th anniversary of the Post Office SET (12) in blocks of four with superb cancellations. F 660 (Utrop ca €28 / $32) stämplad 300
Köp Klicka för foto 1725 Denmark Facit 213-17 or Scott C1-5 or AFA 144-16, 181-82 ostämplad, 1925 Air Mail Stamps SET (5). F 2200 (Utrop ca €38 / $42) ostämplad 400
Köp Klicka för foto 1726 Denmark Facit 213-17 or Scott C1-5 or AFA 144-16, 181-82 used, 1925 Air Mail Stamps SET (5). 1 kr with small flaw in top right corner, otherwise a nice set. F 5500 (Utrop ca €66 / $74) stämplad 700
Köp Klicka för foto 1727K Denmark Facit 262, 268, 269 cover, 7 + 3x10 øre on beautiful Air mail cover sent to Sweden. Transit KØBENHAVN LUFTPOST 1.9.36, and arrival pmk HÖGLANDSTORGET 8.9.36. (Utrop ca €28 / $32) på brev 300
Köp Klicka för foto 1728 Denmark Facit Official Tj1 or AFA 1 used, 1871 Skilling values 2 sk blue, perf 14 × 13½. F 1300 (Utrop ca €28 / $32) stämplad 300
Köp Klicka för foto 1729 Denmark Facit Postage due L1-25 used, 1921–25 Postage Due SETS (25). F 2065 (Utrop ca €38 / $42) stämplad 400
Klicka för foto 1730 Denmark Facit Postage due L10-25 or AFA 9-24 postfrisk, 1922 Numeral Type, solid background SET (16). F 3800 (Utrop ca €57 / $63) postfrisk 600 600