Snabbval – Auktion 373:
Utökad sökning:
Filateli
Numismatik
Övrigt
Snabbval – Skriftlig anbudsauktion:

Teckenförklaring: = Klicka för att lägga objektet i orderformuläret

14221 objekt hittade, visar sidan 235 av 712

Skriv ut listan

Restförsäljning Auktion 373 + Anbudsauktion

Köp Foto Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Resultat

14221 objekt hittade, visar sidan 235 av 712

Skriv ut listan

Köp Klicka för foto 10944K Sweden F 69. Incoming stamped mail. Russia. Censored cover sent from IRKUTSK 20.11.14 via TORNIO TORNEÅ 15.1.15 to ALFVESTA 19.1.1915. (Utrop ca €28 / $32) 300
Köp Klicka för foto 10945P Sweden F 43. Incoming stamped mail. Sudan. 2 pia on window envelope sent to Gävle. Cancellations HALFA-KHARTOUM, SHELLAL-HALFA T.P.O. No 1 2.JA.32, CAIRO 3.JAN.32 and STOCKHOLM 19.1.32. Also cancellation regarding undeliverable OFULLSTÄNDIG ADRESS ADRESSE INSUFFUSANTE. (Utrop ca €28 / $32) 300
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10946K Sweden Incoming stamped mail. Trinidad. Unpaid postcard sent from PORT OF SPAIN TRINIDAD 13.9.10 to Gefle. Postage due cancellations T and LÖSEN 20 ÖRE. (Utrop ca €47 / $53) 500
Köp Klicka för foto
(3 foton)
10947K Sweden Incoming stamped mail. USA. Postcard franked with 2×1 c, which have been placed in outer envelope due to unauthorized usage of tinsel, in order to not damage other mail. All cancellations are correctly strucked on the envelope and not the card, CHICAGO ILL. 10.DEC.1907, T and LÖSEN 24 ÖRE. Very interesting item. (Utrop ca €66 / $74) 700
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10948K Sweden Prephilately. Four letters sent to Västervik between 1749 and 1750. Good quality (4) (Utrop ca €75 / $84) på brev 800
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10949K Sweden Prephilately collection. Rectangular postmarks 1839–1854, almost all different, incl. several beautiful. (13) (Utrop ca €38 / $42) på brev 400
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10950K Sweden Prephilately lot arc pmk´s. HALMSTAD type 3, LINKÖPING type 2, NYKÖPING type 3 and ÖSTERSUND type 2. Incl. one registered cover. P: 750:-. Mostly good quality (4) (Utrop ca €28 / $32) på brev 300
Köp Klicka för foto
(3 foton)
10951K Sweden Prephilately collection. Rectangular postmarks, seven covers, all with different cancellations, incl. e.g. CARLSBORG, GAGNEF, LINKÖPING and SMEDJEBACKEN. Mostly good quality. (7) (Utrop ca €28 / $32) på brev 300
Köp Klicka för foto 10952K Sweden Prephilately lot. Straight line cancellations, three covers with CARLSTAD, GÖTHEBORG and WENERSBORG, respectevily. Fine quality. (3) (Utrop ca €28 / $32) på brev 300
Köp Klicka för foto
(3 foton)
10953K Sweden Prephilately collection. Arc cancellations, seven covers, all with different cancellation, inl. e.g. ÖSTERSUND, MARSTRAND and NORRTELJE. Mostly fine quality. (7) (Utrop ca €28 / $32) på brev 300
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10954K Sweden Prephilately. Six covers/notifications 18th–19th century, of which two with crown coils. (6). (Utrop ca €28 / $32) på brev 300
Köp Klicka för foto
(2 foton)
10955K Sweden Prephilately 1840´s. Normal cancellation 7, from Jönköping, Malmö, Mariestad and Uddevalla, respectively. Also one normal cancellation 6 from Westerås. Postal at least 525:-. Good quality (5) (Utrop ca €24 / $26) på brev 250
Köp Klicka för foto
(3 foton)
10956K Sweden Prephilately collection. Five covers 1804–1869, with notations "Fr.br", "EmBref" etc. and one with notation "angl" (angeläget = urgent), of which one Norwegian sent from Brekke till Ringereide. (5). (Utrop ca €24 / $26) på brev 250
Köp Klicka för foto 10957K Sweden Prephilately lot. Rectangular postmarks. Södertelje typ2, Uddevalla, Wenersborg type 1 and Örebro type 3 on four covers. (4) (Utrop ca €19 / $21) på brev 200
Köp Klicka för foto 10958K Sweden Postal documentation, Early "TELEGRAF-DEPESCH" cover with print "Lösen: 10 öre Rmt", sent to Stockholm. Also including the telegram dated in Linköping den 1 Octbr 1857". Scarce. (Utrop ca €38 / $42) på brev 400
Köp Klicka för foto 10959P Sweden Postal documentation, Supplement for the rate table for parcel mail from 1861. "Supplement till taxan för befordran af paketgods med Kongl. Postverkets paketposter af den 17 januari 1861, med uppgift å alla sedan nämnda tid inrättade paketpostkontor samt milafstånden såväl dessa sinsemellan som dem emellan och der förut varande paketpostkontor". Printed in Stockholm in 1862. Scarce. (Utrop ca €38 / $42) på brev 400
Köp Klicka för foto 10960K Sweden Postal documentation, Certificate from 1853, that Fernström from Mosås is healthy and not infected with the cholera infection. Folds and a small paper loss. (Utrop ca €19 / $21) på brev 200
Köp Klicka för foto 10961P Sweden Postal documentation, Telegraphic business. Five telegrams 1850–1900s, of which one with FÖRETRÄDESRÄTT (privilige) and one with corresponding telegram envelope "Lösen: 10 öre R:mt". Also three different receipts, Form nr 258, Lit. T och Lit. Tb. (10). (Utrop ca €47 / $53) på brev 500
Köp Klicka för foto 10962K Sweden Postal documentation, Telegraphic business. Telegram, Stockholm 30.10.1890, with interesting content: "il-telegram ... Ett skeppsvrak drifvande utanför Agön, detta är antagligen "Akeona". Delgif skyndsamt "Neptun". (Utrop ca €14 / $16) på brev 150
Köp Klicka för foto 10963K Sweden Postal form, (Blankett n:r 75.) November 1872, letter list sent from GAMLEBY 1.8.1882 to NORRKÖPING 1.9.1882, cancelled with beehive pmk. Superb. (Utrop ca €47 / $53) på brev 500