Visningstider aktuell auktion

Internationell auktion 364:

Onsdagen den 12 december 2018, kl. 16:00:
Phileas lokaler, Svartensgatan 6, Stockholm.

Visning i Phileas lokaler på Svartensgatan 6, måndag–tisdag 10-11 december 10:00–18:00 samt auktionsdagen onsdag 12 december 10:00–15:00.

Påseendesändningar kan ej expedieras, men fotokopior kan erhållas gratis i mindre antal. Dessutom kan vi sända scannade bilder via mail om bild ej visas på auktionssidan.

Varmt välkommen!

Generella visningstider, övriga auktioner

Tillbaka till framsidan


Att bjuda

Bud kan lämnas på följande sätt (gäller samtliga auktioner):

Det säkraste sättet är dock att använda hemsidans budformulär – det tar bort risken för överföringsfel och andra mänskliga faktorer.
Sista anbudstid är klockan 12 på auktionsdagen för säker hantering.
Vi rekommenderar INTE att bud sänds via vanliga mail eller som svar på kontrollmail. Detta innebär större risk för överföringsfel på grund av den manuella faktorn.

Om vi har tillgång till din e-postadress sänder vi ett kontrollmail där vi bekräftar om budet blivit godkänt eller ej. Detta sker samma dag eller nästa vardag efter det att budet angivits (undantag: efter sista anbudstiden, de sista timmarna innan auktionen startar, kan vi ha svårt att hinna skicka ut kontrollmailen).
Kontrollmailet innehåller också information om hur budet ”ligger till” för tillfället, med angivande om det pris vi kommer att börja budgivningen på om inga andra bud inkommer. Om du senare blir överbjuden, sänder vi ett nytt mail med information om detta.
Om du ej har fått detta kontrollmail inom 2 dagar, vänligen skicka ditt bud på nytt, eller kontakta oss.

Du kan bjuda hur många gånger som helst, och du bjuder aldrig över dig själv.
Skriftliga bud bevakas på för budgivaren förmånligaste sätt, se auktionsvillkoren.

Vi noterar buden strikt i den ordning de kommer till oss. Eftersom först angivna bud gäller vid lika bud, är det viktigt att lämna buden till oss i god tid.

Här på sajten visar vi visar löpande auktionens startpris för alla objekt (näst högsta bud + en höjning). Om det inte finns något noterat i kolumnen ”Startpris” finns för tillfället inga bud på det objektet. Startpriserna uppdateras 1–3 gånger per dag före auktionen.

Bud lämnas i budformuläret till höger på skärmen, när du befinner dig i objektbeskrivningsvyn. Om du klickar på hammar-symbolen () till vänster om objektnumret flyttas objektnumret automatiskt över till budformuläret, där du kan fylla i det belopp du vill bjuda.

Tillbaka till framsidan


Visningstider övriga auktioner

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag.

Visning normalt åtminstone torsdag–fredag i auktionsveckan 10:00–18:00, samt på auktionsdagen från kl. 10:00.


Internationella auktioner i Stockholm (6 per år)

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag.

Visning normalt måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00, samt på auktionsdagen kl. 10:00-15:15.


Samlings- och partiauktioner

Visning vanligtvis respektive auktionsdag och plats. För information om tider, se auktionskatalog eller kontakta oss.

Förekommer med ojämna mellanrum – vi sänder ett meddelande om plats och tidpunkt till kunder med kända e-postadresser.

Tillbaka till framsidan