Auktionsvillkor

AB Philea är medlem i Sveriges Frimärkshandlareförbud.

Fasta höjningar på utställningsauktion 324

Auktionären kan frångå de fasta budstegen.

100 euro med

5 euro

101 euro –

500 euro med

10 euro

501 euro –

1 000 euro med

50 euro

1 001 euro –

5 000 euro med

100 euro

5 001 euro –

10 000 euro med

200 euro

10 001 euro –

25 000 euro med

500 euro

25 001 euro –

med

1 000 euro