Betalningar / konton

Sverige
PlusGirot Stockholm 60 29 89-6; Bankgiro 5534-5672
Norge
Nordea Norge: 6021.05.08077
Finland
IBAN-nr: FI11 1820 3000 0125 75
SWIFT/BIC-kod: NDEAFIHH
Betalning från andra länder

Använd något av följande alternativ:

  1. Gör en (SWIFT-)överföring till vårt bankkonto i Stockholm. Avgiftsfritt inom EU/EES om IBAN-nummer och BIC-kod anges, annars måste SEK 100 läggas till för bankkostnader.

    Kontonummer 60 29 89-6, bank: PlusGirot, SE-105 71 Stockholm.

    IBAN-nr: SE71 9500 0099 6042 0602 9896
    BIC-kod: NDEASESS

  2. Skicka kontanter i rekbrev. Beloppet i utländsk valuta framgår på fakturan.
  3. Betalning med kreditkort. Vi accepterar Visa, Mastercard, Eurocard, Köpkort och Sparbankskort. Ingen avgift tillkommer för denna service.