Auktionskalender 2018

Auktion Datum Tidpunkt Typ av auktion Plats
352 onsdag 17 januari 16:00 Internationell auktion Svartensgatan 6, Stockholm
353 onsdag 21 februari 17:00 Auktion för samlingar och partier Svartensgatan 6, Stockholm
354 onsdag 21 mars 16:00 Internationell auktion Svartensgatan 6, Stockholm
355 söndag 8 april 11:30 Internationell auktion Jyväskylä
356 onsdag 18 april 17:00 Auktion för samlingar och partier Svartensgatan 6, Stockholm
Mynt 14 (357) lördag 12 maj 11:00 Myntauktion Svartensgatan 6, Stockholm
357 torsdag 24 maj 16:00 Kvalitetsauktion Svartensgatan 6, Stockholm
358 onsdag 13 juni 16:00 Internationell auktion Svartensgatan 6, Stockholm
359 onsdag 11 juli 17:00 Auktion för samlingar och partier Svartensgatan 6, Stockholm
360 onsdag 22 augusti 16:00 Internationell auktion Svartensgatan 6, Stockholm
361 onsdag 19 september 17:00 Auktion för samlingar och partier Svartensgatan 6, Stockholm
362 onsdag 17 oktober 16:00 Internationell auktion Svartensgatan 6, Stockholm
Mynt 15 (363) lördag 10 november Myntauktion Svartensgatan 6, Stockholm
363 lördag 24 november Kvalitetsauktion Svartensgatan 6, Stockholm
364 onsdag 12 december 17:00 Auktion för samlingar och partier Svartensgatan 6, Stockholm