Auktionskalender 2018

Auktion Datum Tidpunkt Typ av auktion Plats
352 onsdag 17 januari 16:00 Internationell auktion Svartensgatan 6, Stockholm
353 onsdag 21 februari 17:00 Auktion för samlingar och partier Svartensgatan 6, Stockholm
354 onsdag 21 mars 16:00 Internationell auktion Svartensgatan 6, Stockholm
355 söndag 8 april 11:30 Internationell auktion Jyväskylä
356 onsdag 18 april 17:00 Auktion för samlingar och partier Svartensgatan 6, Stockholm
Mynt 14 lördag 12 maj Myntauktion Svartensgatan 6, Stockholm
357 torsdag 24 maj Kvalitetsauktion Svartensgatan 6, Stockholm
358 onsdag 13 juni 16:00 Internationell auktion Svartensgatan 6, Stockholm