Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
1017K Sweden H-län. WIMMERBY 15.7.36 on entire to Carlskrona, bågstämpel. Also WIMMERBY rectangular 20.7.1855 sent to Malmö. Both with contents. (Utrop ca € 29 / $36) 300 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten