Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
1013K Sweden X-län. GEFLE 18.1.33 and 18.12.1833 type I, bågstämpel. Two covers (one Registered) sent to Fahlun. (Utrop ca € 29 / $36) 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten