Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
1003 Sweden Förfilateli Stockholm. Stockholm Ribbon Postmark type 5 on letter to the custom-house in Tavastehus march 8 1742 (arrived april 21). With content. (Utrop ca € 78 / $96) 800
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten