Lot Beskrivning Status Utrop
SEK
Nuvarande startpris(*)
1002A Sweden Cover collection 1900´s–1970´s in visir album. Different combinations, a few air mail, address cards and other forms, postal stationery, etc. (140) (Utrop ca € 29 / $33) 300 300
(*) "Startpris" är det pris vi öppnar med i salen.
Kolumnen uppdateras 1-2 gånger per dag.

Tillbaka till sökresultaten