Lot Description Status Reserve
SEK
Result
6368K Sweden Facit 233, 172, 181 cover, 20+3×120 öre + 5 kr som lösen 880 öre på blankett 171 (Aug. 27.) "En med lösen belagd, vanlig brevförsändelse". Stämplar STOCKHOLM 1 13.1.36 och STOCKHOLM 1 14.1.36. Blanketten med tunna fläckar p.g.a. varit monterad med fastsättare. F 1800 (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200

Return to the search results