Lot Description Status Reserve
SEK
Result
6068K Sweden Facit 177A or Scott 168 cover, 15 öre som lösen på ïnrikes brev sänt från HOUSTON TEXAS 22.DEC.1930 till New York, sedan eftersänt underfrankerat till STOCKHOLM 9.1.31. Lösenstpl T CENTIMES 15 och svensk lösenetikett. Trevligt objekt. (Reserve approx. € 24 / $28) on cover 250

Return to the search results