Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5784K Sweden Facit 30, 33 cover, 2x5 öre i intressanta ex. med dubblerade nedre ramlinjer, tillsammans med 20 öre på beskuret rekbrev sänt från HOFVA 19.9.1878 till Danmark. Transit PKXP No 2 20.9.1878 och ankomststämplat K. 20/9. Notering "Brefvet är frimärkt af afsändaren". Ex. Göta 1972. (Reserve approx. € 39 / $48) on cover 400

Return to the search results