Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5679K Sweden Facit 143A or Scott 116 cover, 5 öre LYX-stämplat BORÅS 23.3.37, på underfrankerat brevkort sänt till Danmark. Lösenbelagt med 10 øre, stämplat KJØBENHAVN 1.OMB 24.3.37. (Reserve approx. € 14 / $17) on cover 150

Return to the search results