Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5550K Sweden Facit 99, 74 cover, 4+3×7/10 öre på obeställbart brev sänt från STOCKHOLM 1 10.10.33 till London. Stämplar LONDON W.C. 12.OCT.1933, PARTI, RETOUR, samt notering "left 39 New Oxford Street over 10 years ago". Ett märke med riktkors. (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200

Return to the search results