Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5517K Sweden Facit 91, 144A cover, 10+50 öre i blandfrankering på telegrampostanvisning sänt från STOCKHOLM 19.8.21 till UPPSALA 1 ANK M 20.8.21. Även en telegrampostanvisning singelfrankerad med 30 öre sänt från ENKÖPING 26.3.1921 till FILIPSTAD 27.3.1921. (2). (Reserve approx. € 19 / $22) on cover 200

Return to the search results