Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5471K Sweden Inkommande post. USA. Brevkort frankerat med 2×1 c, som p.g.a. otillåtet glitter på baksidan lagts i ytterkuvert för att inte skada övrig post i posthanteringen. Samtliga stämplar är korrekt slagna på ytterkuvertet, CHICAGO ILL. 10.DEC.1907, T och LÖSEN 24 ÖRE. Mycket intressant objekt. (Reserve approx. € 69 / $84) 700

Return to the search results