Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5331K Sweden Postal documentation, Telegram Stockholm 30.10.1890, med intressant innehåll: il-telegram ... Ett skeppsvrak drifvande utanför Agön, detta är antagligen "Akeona". Delgif skyndsamt "Neptun". (Reserve approx. € 15 / $18) on cover 150

Return to the search results