Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5304K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Delbetalt brev daterat "Gothenburg 16 Decbr 1848", "Öfver Danmark", och via HAMBURG DEC 1848, till London. Notering "franco tout" har ändrats till "franco Hamburg". Ankomststämplat AR 30.DE.1848. (Reserve approx. € 49 / $60) 500

Return to the search results