Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5297K Sweden Utlandsanknytning. Great Britain. Brev med innehåll daterat "Christiania d. 4 Novbr 1842", sänt via STRÖMSTAD 5.11.1842 och "via Helsingborg". Notering "fco Hamb". Stämplar bl.a. KS&NPC HAMBURG 11.NOV.42 och T 11.NOV. (Reserve approx. € 29 / $36) 300

Return to the search results