Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5283K Sweden Utlandsanknytning. Germany. Inkommande följebrev till paket märkt "G.T&E/4", med innehåll daterat "Hannover 4 Octbr 1861", sänt till Malmö. Ovanligt objekt. (Reserve approx. € 49 / $60) 500

Return to the search results