Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5022K Sweden Fjäderbrev. Vackert brevomslag med rest av fjäder på baksidan, sänt till Stockholm. Notering "Med bevis fort med all skyndsamhet och skall vid 6 2/3 Sk. Bco. vite vara hos ägaren aflämnas natt före dagens utgång antyder den 15 Nov. 1830". (Reserve approx. € 49 / $60) 500

Return to the search results