Lot Description Status Reserve
SEK
Result
5020K Sweden Kronopost. Två brevomslag 1834-1838, båda med noteringar "fortskaffas genast / skyndsamt...". Rester av montering på baksidorna. (2). (Reserve approx. € 25 / $30) 250

Return to the search results