Lot Description Status Reserve
SEK
Result
1244P Sweden Cover lot. bKe6 Typ C. Skickat till Tyskland 1883. Tilläggsfrankerat med ringtyp tandn.13 4 öre för att få rätt porto + Tj 52,54 Adresskort för inrikes paket med innehåll ransoneringskort. Frankerat med litet tjänste 30 + 50 öre (kraftigt def.) för vikt 3 kg + Militärpost, Rekbrev fr Svenska Saar-bataljonen 13.2.1935 med serien Riksdagsjubileet. (Reserve approx. € 20 / $24) 200 310

Return to the search results