Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8944K Sweden Postal stationery collection Kortbrev 1910-1930-tal. Bl.a. sända underfrankerade till Danmark och Norge, samt tilläggsfrankerade m.m. Två är endast framsidor. Dessutom två PS11. (14) (Reserve approx. € 30 / $38) 300

Return to the search results