Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8747K Sweden Air mail cover, F 146A, 183b 10+25 öre på luftpostbrev sänt från STOCKHOLM 30.6.34 till Jugoslavien. Stämplar LUFTPOST BEFÖRDERT BERLIN C2, BERLIN C 1.7.34 och MARIBOR 3.VII.34. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results