Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8703K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB2, 4, 6, 8 Kortbrev 10 öre, bl.a. tilläggsfrankerade, sända till utlandet, inkl. underfrankerad till Tyskland. Fyra med datumsiffror. (15). (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300

Return to the search results