Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8701K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB1, 3, 5, 7 Kortbrev 5 öre, bl.a. tilläggsfrankerade med Ringtyp, Oscar, samt senare kombinationer. Bl.a. till Danmark, samt underfrankerat till Finland. Tre med datumsiffror. En är endast en framsida. (11). (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results