Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8700K Sweden Postal stationery Kortbrev, F kB1 Två kortbrev 5 öre sända underfrankerade. En med noteringar "upphemtadt ur breflåda" och "11 öre" (lösen), och ett loakalt använt eftersänt inrikes, med notering "Lösen 11 öre". (2). (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300

Return to the search results