Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8699K Sweden Postal stationery Dubbelt postkort, F pKd38 Postkort med sammanhängande obegagnat svarskort 40+40 öre, sänt underfrankerat från MALMÖ 4 6.5.69 till Tyskland. Lösenstpl T10/70. Returnerat. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150

Return to the search results