Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8693K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd27 Svarskort 20 öre tilläggsfrankerat med kanadensiskt frimärke 3 c, sänt från INVERNESS B.C. 27.JAN.38 till Göteborg. Trots ngt. def. ett trevligt objekt. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results