Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8690K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd27 Nya Sverige minnet, FDC-användning med kvarsittande svarskort sänt i båda riktningarna till/från USA. Även tre svarskort sända från USA. (4). (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300

Return to the search results