Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8687K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd26 Frågekort sänt till Italien, samt sju svarskort sända från Tyskland, varav ett med tysk frankering. (8). (Reserve approx. € 51 / $63) on cover 500
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results