Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8686K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd25, 143E Svarskort 10 öre tilläggsfrankerat med 5 öre tn. 13, sänt från STETTIN 8.6.32 till Stockholm. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results