Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8664K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd21 Två sammanhängande inrikes, varav ett sänt båda vägarna, ett tilläggsfrankerat sammanhängande sänt till Italien, samt ett svarskort från Tyskland. Även ett begagnat men ej stämplat frågekort bKd 23. (5). (Reserve approx. € 30 / $38) on cover 300
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results