Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8657K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd17 Svarskort 5 öre tilläggsfrankerat med 2 C, sänt från NEW YORK, N.Y. WALL STREET ST. 31.MAY.1916 till Karlshamn. Brevkortet med veck samt ett par mindre riss, men ett mycket ovanligt objekt. (Reserve approx. € 51 / $63) on cover 500
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results