Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8593K Sweden Postal stationery Dubbelt brevkort, F bKd1 Frågekort med intressant text "Försändelsen ... är denna dag af adressaten utqvitterad. Vore det inte bättre att vid brefvens inlemnande begära mottagningsbevis. Klintehamns postexpedition den 27 augusti 1879". Kortet med par obetydliga riss. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200

Return to the search results