Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8582K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F 52, bKe9 5 öre som tilläggsfrankering på jubileumsbrevkort 5 öre sänt från PKXP No 17A 19.10.1897 till Tyskland. Ankomststämplat KIEL 21.10.97. Detta brevkort var ej tillåtet i den internatioenella postutväxlingen, annat än för brevporto. (Reserve approx. € 10 / $13) on cover 100

Return to the search results