Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8564K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe31, 273A Brevkort 10 öre tilläggsfrankerat med 2x10 öre, sänt med luftpost, från GÄVLE 1 15.6.45 till Schweiz. Censurstämpel PASSED T.187. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results