Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8559K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe31 Brevkort 10 öre, tilläggsfrankerat med 20 öre, sänt med luftpost, från LUND 8.10.42 till Tyskland. Obeställbart, försett med etikett "parti" och stämplat RETOUR BERLIN-KÖPENICK 16.10.42 och RETOUR. (Reserve approx. € 15 / $19) on cover 150

Return to the search results