Lot Description Status Reserve
SEK
Result
8530K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe23 Brevkort 10 öre sänt underfrankerat till Danmark. Stämplar PKP 13.2.23, T10 ÖRE och MERN 15.2.23. Lösenbelagt med 10 öre (L16). Minimilösenbelopp 30 centimes gällde inte till Norge och Danmark. Vackert objekt. (Reserve approx. € 20 / $25) on cover 200

Return to the search results