Lot Description Status Reserve
SEK
Opening bid(*)
8521K Sweden Postal stationery Enkelt brevkort, F bKe17, 21, 22 Sex underfrankerade brevkort sända till Finland resp. Nederländerna, 1914-1921. Flera olika lösenstämplar och noteringar. (6). (Reserve approx. € 40 / $50) on cover 400
(*) The column "Opening bid" is updated 1-2 times a day.

Return to the search results